• 1
Պրն Պողոսյանը նաև շատ լավ քեռի է

Որ գալիս է մեր բակը, տու-լու-լու, տու-լու-լու, մեր բակը
Կոմպի պարագաները շալակը, տու-լու-լու, տու-լու-լու, շալակը,
Կոմպս դզում գնում է, տու-լու-լու, տու-լու-լու, գնում է
Կամ մինչ կես գիշեր, մնում է, տու-լու-լու, տու-լու-լու, տու-լու-լու…լու-լու…

Re: Կեցցե ՊՊՊ-ն

Լավ երգ է, բայց նարդու մասին ոչինչ չի հիշատակվում:

  • 1
?

Log in